Vršimo servisiranje i održavanje kako zanatske, tako i industrijske pekarske opreme i mašina.
Specijalizovani smo za servis i održavanje svih vrsta zanatske i industrijske pekarske opreme, u garantnom i vangarantnom roku.
Po dogovoru, mašine i opremu možemo servisirati kod nas u servisu ili u Vašem objektu.

Servisiranje opreme

Servis opreme nakon kvara, van garantnog roka.

Klijent: 
Datum:jul 2022.
Servis:Interfaces D.O.O.